In ‘t kort: Typografie is het gebruiken van lettertypen in verschillende soorten en groottes om informatie helder en aantrekkelijk over te brengen. De belangrijkste elementen zijn leesbaarheid en visuele hierarchie.

Sommige mensen denken nooit na over lettertypen en anderen denken aan niets anders. Als font designer moet je uit een speciaal soort hout zijn gesneden – het repetitieve en extreme detailniveau waarop gewerkt wordt is niet voor iedereen weggelegd. Gelukkig is wat je over typografie moet weten als web designer een stuk makkelijker te behappen. Prima om in een artikel uit te leggen, bijvoorbeeld.

Hoewel de meeste mensen dus nooit zullen stilstaan bij typografie, is het een belangrijk onderdeel van elke soort design. Want als de informatie in je ontwerp onleesbaar of onduidelijk is, dan gaat er iets verkeerd. In veel gevallen zal je design juist de inhoud moeten ondersteunen en geen hoofdrol innemen. Je werkt om informatie juist glashelder te maken.

Laten we beginnen bij de twee hoofdcategorieën in lettertypen:

  • Serif: Worden vaak gezien als klassieke lettertypen. Ze zijn geschreefd, wat betekent dat ze aan de uiteinden ‘voetjes’ hebben.

  • Sans-serif: Schreefloze lettertypen, die vaak moderner zijn.

De keuze voor het lettertype gaat over de emotie die je wil overbrengen. Voor een zakelijk merk zul je sneller een sans-serif lettertype gebruiken, terwijl veel moderne merken tegenwoordig met een serif font juist een klassieke en classy look willen neerzetten.

Vervolgens is het belangrijk om de technische termen te begrijpen:

  • Font size: De grootte van de lettervormen.

  • Line height: De hoogte tussen regels.

  • Letter spacing: De algemene ruimte tussen alle lettervormen.

  • Kerning: Het aanpassen van specifieke lettercombinaties om de leesbaarheid te verhogen.

Een goed voorbeeld van slechte kerning kun je vinden in het woord kerning. Zou je de ruimte tussen de ‘r’ en de ‘n’ namelijk verkleinen, dan komen deze twee letters tegen elkaar, waardoor het samen op een ‘m’ lijkt en er ineens ‘keming’ staat.

Door te spelen met verschillende fonts en vervolgens met deze onderdelen van de typografie kun je vele verschillende emoties overbrengen. Tegenwoordig worden gigantische font sizes bijvoorbeeld gebruikt voor brutalist web design, wat direct alle aandacht opeist. Om hier zelf mee te gaan spelen kun je fontdiensten gebruiken zoals Google Fonts, Font Squirrel en Adobe Fonts.

Het belangrijkste qua typografie in web design is dat je leert om duidelijke hiërarchie aan te geven. Pak ter illustratie gewoon eens een lijvig document dat je ooit zelf hebt geschreven – een plan van aanpak of een oud proefstuk. Selecteer alles en zet alle tekst 12 pt. grootte en alles dikgedrukt. Ineens zie je hoe onmogelijk het is om zo’n tekst goed te lezen. Dát is het belang van hiërarchie in typografie.

Figma Starter Design System

A mini Design System for Figma to start your design project with. Including grids, colors, icons, design tokens, and more!

Figma Starter Design System

A mini Design System for Figma to start your design project with. Including grids, colors, icons, design tokens, and more!

Figma Starter Design System

A mini Design System for Figma to start your design project with. Including grids, colors, icons, design tokens, and more!